De Wet KwaliteitsBorging voor het bouwen treedt per 1 januari 2023 in werking. Deze wet is al jarenlang in ontwikkeling en Verhaar Bouw is hier dan ook voldoende op voorbereid.

Op deze pagina zal t.z.t. meer informatie en documentatie worden gepubliceerd.